Středisko Holýšovský lipan bylo založeno v roce 1995 na podporu výroby násad lipana podhorního.

 

   Rybářství se nachází v severozápadní části regionu Vysočiny poblíž Pacova. Leží jihozápadně od obce Holýšov v lesním komplexu na potoce Vočadlo, levostraném přítoku řeky Trnávky, v nadmořské výšce 600 m.

 

   Potok Vočadlo o délce 2 km nad rybářstvím je přirozeným lesním tokem bez návaznosti na intenzívní zemědělské hospodaření. Hospodářství se sestává z chovného rybníka, líhně, žlabovny a odchovných nádrží.

 

   Výroba násad lipana probíhá v uzavřeném obratu hejna. Základem chovu je rybniční chov generačních ryb lipana podhorního, jehož potomstvo je po umělém výtěru odchováváno do stádia půlročka nebo ročka.

 

   Chov je pravidelně veterinárně sledován a pravidelně je prováděn monitoring virových onemocnění lososovitých ryb. Během existence rybářství nebylo virové onemocnění diagnostikováno. Z možného nákazového hlediska není nad hospodářstvím prováděna žádná rybářská výroba.

 

   Při výrobě plůdku lipana podhorního jsou uplatňovány zásady dle kritických bodů HACCP systému. Denně se sledují aktuální hodnoty kyslíku, pH, teploty a NH4+ iontů a je prováděna jejich evidence a archivace.

Textové pole: Rybí sádky HolýšovTextové pole: Kachní farma Holýšov

Copyright © 2007 – 2016 Jan Kubec

Design by Jan Kubec

Hlavní menu

O nás

Nabídka

Fotogalerie

Kontakt